ติดต่อสอบถาม : 081-5617735 , 089-6823731

การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ     การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

 

การออกแบบบ้าน
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบบ้านชั้นเดียว
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบบ้านสองชั้น
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบบ้านสามชั้น
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบบ้านใต้ถุนสูง
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบบ้านพักตากอากาศ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบบ้านสไตล์โมเดริ์น
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบบ้านคฤหาสถ์
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบบ้านแฝด
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบหอพัก
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบอพาร์ทเม้นท์
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบอาคารพาณิชย์
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบสำนักงาน
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
ออกแบบโกดัง
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านอื่นๆ


 
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

ออกแบบบ้านคุณวงค์

    แบบบ้านสไตล์โมเดริ์น 3 ชั้น ณ เขต บางขุนเทียน เป็นแบบบ้าน 8 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 420 ตารางเมตร ราคา ค่าก่อสร้างประมาณ 5 ล้านบาท โดยสามารถดู แบบบ้าน และ ภาพประกอบ

การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

   
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

ออกแบบบ้านคุณพิทยา

    การออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่อำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นแบบบ้าน ขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 450 ตารางเมตร ตาม ภาพประกอบ

การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

   
 

 

       
   
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

การออกแบบปรับปรุงอาคาร Chilli

    Chilli Project โครงการปรับปรุงอาคาร ตึกแถว ให้เป็น Guest House เพื่อให้ชาวต่าง ชาติเข้าพักอาศัย ดัง ภาพประกอบ

การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

   
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

การออกแบบปรับปรุงอาคาร JGSEE

    การออกแบบปรับปรุงอาคาร คณะทรัพยา กรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุน เทียน) ตาม ภาพประกอบ

การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

   
 
         
   
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

แบบบ้านสไตล์ต่างๆ

    การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ อันได้แก่ แบบบ้านเรือนไทย, แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท, แบบบ้านสไตล์โมเดริ์น, แบบบ้านสไตล์ทัน สมัย, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ หรือแบบบ้าน สไตล์บาหลี เป็นต้น
    แบบบ้านสไตล์คันทรี นั้นมักจะอยู่ใน ชนบท ด้วยบรรยากาศ ของธรรมชาติ สายน้ำ และขุนเขา ทำให้บ้าน สไตล์คันทรีในชนบท มีความลงตัว และบ่งบอก ถึงความเป็นคันทรี สไตล์ได้เป็น อ่านต่อ...

   
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

    สุดยอดไอเดียในการออกแบบบ้าน โดย Feldman สถาปัตยกรรมชาวแคลิฟอร์เนีย การ ออกแบบบ้าน ในรูปแบบดังกล่าว มุ่งเน้นความ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พื้นที่ของพื้นบริเวณ รอบบ้าน จะเป็นหิน ซึงจะส่งผลให้ตัวบ้านเย็น สบาย อีกทั้งดาดฟ้าบ้านหลังนี้ ใช้ประโยชน์ ด้วยการปลูกต้นไม้อย่างสวยงาม ไอเดียดังกล่าว นี้ ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ ความสวยงามเท่า นั้น แต่จะส่งผลให้ บ้านเย็นขึ้นมาก เนื่องจากต้น ไม้ที่ปลกคลุมเมื่อ อ่านต่อ...

   
 
           
 

บทความเกี่ยวกับการออกแบบบ้าน

แบบบ้านสไตล์ต่างๆ
แบบบ้านประหยัดพลังงาน
ฮวงจุ้ยกับการออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน
ออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
ค่าออกแบบบ้าน
ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง
ขั้นตอนการออกแบบบ้าน
การเขียนแบบบ้าน
การออกแบบบ้านในยุค3G
การออกแบบบ้านทรงไทย
การออกแบบบ้านต้านทานอัคคีภัย
การออกแบบบ้าน
กฎหมายการออกแบบบ้าน
Gardner

 

ความคิดเห็นเรื่องออกแบบบ้าน

ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้านไม้
ออกแบบบ้านใต้ถุนสูง
ออกแบบบ้านทรงไทย
ออกแบบบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
ออกแบบบ้านทรงไทยประยุกต์
ออกแบบบ้านสไตล์ญี่ปุ่น
ออกแบบบ้านสไตล์บาหลี
ออกแบบบ้านสไตล์คันทรี
ออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ท
ออกแบบบ้านสไตล์อังกฤษ
ออกแบบบ้านสไตล์โมเดริ์น
ออกแบบบ้านพอเพียง
ออกแบบบ้านหลังคาเขียว
ออกแบบบ้านราคาประหยัด
ออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

 

 
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

การออกแบบบ้าน

    “บ้าน” ควรจะสร้างเพื่อความสุขตาม อัตภาพ ของผู้อยู่อาศัย และความเป็นมนุษย์ คือการได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้สัมผัส ธรรมชาติ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ในการออกแบบบ้านสิ่งที่สำคัญ ในการนำมา พิจารณา ก็มีอยู่หลายประการ เช่น

    1. การจัดพื้นที่เป็นสัดส่วน การจัดพื้นที่ ภายในบ้านให้เป็นสัดส่วน สามารถลดปัญหา ขัดแย้ง ภายในบ้าน อ่านต่อ...

   
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

ฮวงจุ้ยกับการออกแบบบ้าน

    นอกจากวิชาต่างๆ ของหลักฮวงจุ้ยแล้ว ผู้เรียนรู้ ด้านฮวงจุ้ย มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้อง เข้าใจหลัก การออกแบบ ทั้ง การออกแบบสถาปัตยกรรม และการออกแบบ สภาพแวดล้อม เนื่องจากสิ่งที่ฮวงจุ้ยสอนนั้น เป็นการสอนให้จดจำวิธีการออกแบบจัดวาง โดยไม่ได้สอนให้ทราบถึงที่มา และเหตุผลของ สิ่งที่สอน หรือบัญญัติเอาไว้ แต่สอนให้เชื่อว่า ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว จะเกิดผลอย่างไร วิธีการบางอย่างที่มีเหตุผล อ่านต่อ...

   
 
         
   
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

ออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน

    บ้าน คือที่พักอาศัยของเรา เป็นปัจจัยพื้น ฐานของมนุษย์ แต่ปัจจุบันหลายบ้านได้ถูกสร้าง โดยลืมถึงสภาพภูมิอากาศที่ตั้ง เพราะทำเลพื้นที่ ไม่อำนวย การใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม ทำให้ต้อง ปรับอากาศภายในบ้าน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง และทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หนทางที่จะลดการใช้ พลังงานคือการปรับเปลี่ยน วิถีชีวิต พฤติกรรม และใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุด

    การเริ่มต้นประหยัด อ่านต่อ...

   
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

การออกแบบบ้านในยุค 3G

    มีสถิติว่า สถาปนิกไทย รุ่นต่อรุ่น ที่จบ การศึกษาออกมานั้น มีเพียงครึ่งเดียว ที่ได้ทำ งานออกแบบ ที่ตรงตาม สาขาวิชาที่ร่ำเรียนมา บางท่าน ไปขายของ เปิดผับ เข้าสู่วงการบันเทิง ทำธุรกิจส่วนตัว จะด้วยสาเหตุใด หรือเพราะ หางานยาก ล้นตลาดหรืออย่างไร แบบบ้านที่ ออกแบบขายก็คล้ายๆ กันปรับนิด ปรับหน่อย ได้แบบใหม่แล้ว สังคมไทยไม่รับแบบแปลกๆ ใหม่ หรืออย่างไร สาเหตุไม่ทราบได้ แต่ สถาปนิกท่านที่ยังเป็นนักออกแบบ อ่านต่อ...

   
 
         
   
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง

    ขั้นตอนการออกแบบ และก่อสร้าง เริ่ม ตั้งแต่งานฐานรากจนเสร็จสิ้นล้วนต้องใช้ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ เงินทุน การประสานของ ทุกฝ่าย จนได้เนื้องานที่มีคุณภาพ และได้ มาตรฐานตามข้อกำหนด ซึ่งการดำเนินงาน ก่อสร้างเราจะต้อง มีการดูแล และควบคุมงาน ดังกล่าวให้เป็นไปตาม มาตรฐาน และข้อ กำหนดตามกฎเกณฑ์ และการคำนวณของ วิศวกร เพื่อให้งานมีความมั่นคงแข็งแรง เป็นไปตามความ อ่านต่อ...

   
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ
การออกแบบบ้านสไตล์ต่างๆ รับออกแบบบ้าน การเขียนแบบบ้าน แบบบ้านฟรี แบบบ้านสำเร็จรูป และแบบบ้านสวยๆ

ค่าออกแบบบ้าน

    ค่าออกแบบเขาคิดกันอย่างไร
    สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูป ถัมภ์ ได้กำหนดมาตรฐานการคิดค่าออกแบบ ไว้ดัง ต่อไปนี้ (เป็นร้อยละ)
    1. เมื่อรับเงินมาสามารถหักค่าใช้จ่าย บางประเภทออกก่อนคือ
    ค่าประสานงาน (หักไม่เกิน 10 %)
    ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ (ไม่เกิน 15 %)
    2. เหลือเงินจากข้างต้นเมื่อไรจะแบ่งกัน โดย แยกประเภทของโครงการ อ่านต่อ...

   
 
           
 

กลับสู่หน้าหลัก

Organize and Develope by Dr.Thiangtham Kleawjayakul
Copyright (c) 2010-2011 Timekallanan Construction Co.,Ltd. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : thiangtham@hotmail.com

 

ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน